pumpna stanicaTip sistema: Progresivni sistem podmazivanja (KFGS pumpa sa dva izlaza)

Podmazivanje transportera preko 3/2 ventila- samo transporter koji je u radu
Oprema obuhvaćena projektom:

  • Ležajevi na transporterima
  • Ležajevi na elektromotorima :     12 tačaka podmazivanja
  • Ležajevi na bunjevima  :             12 tačaka podmazivanja

UKUPNO: 24 tačke podmazivanja


progresivni

Podmazivanje preko progresivnih distributera

Opremljenim senzorom ciklusa

zastitne kutije
Zaštitne kutije za progresivne distributere za teške uslove rada
plc

Praćenje rada i upravljanje sistemom preko PLC-a