Sistemi za centralno podmazivanje mogu biti sa totalnim gubitkom maziva i sa cirkulirajućim sredstvom za podmazivanje. Kod prve vrste, lubrikant, koji je smješten u centralnom spremniku, pumpama se kroz cjevovod doprema do tačaka podmazivanja gdje se u potpunosti troši. Kod cirkulirajućeg sistema, kako i sama riječ kaže, lubrikant se doprema do tačaka podmazivanja, ali umjesto da se troši, poslije prolaska proz tačku podmazivanja, filtrira se te se ponovo vraća u sistem.
Sistemi centralnog podmazivanja sa totalnim gubitkom maziva se dijele na:

Sistemi centralnog podmazivanja sa cirkulirajućim uljem se dijele na:

  • progresivni sistemi sa crikulirajućim uljem i
  • hidrostatički sistemi podmazivanja (podmazivanja cirkulirajućim uljem s više kružnih tokova)

Specijalna rješenja:

  • sistem podmazivanja ulje + zrak,
  • podmazivanje lančanih prijenosnika,
  • sistem podmazivanja nauljenim komprimiranim zrakom,
  • interni sistem minimalnog podmazivanja i
  • eksterni sistem minimalnog podmazivanja.