Dvolinijski i progresivni sistem podmazivanja

Dvolinijski u kombinaciji sa progresivnim sistemom centralnog podmazivanja, Multilube dvolinijska pumpa, sekcioni dvolinijski distributeri sa dozerima podesivog izlaznog kapaciteta i vizuelnom indikacijom rada.

Kupac

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Selima ef. Merdanovića 146

72240, Kakanj,

Bosna i Hercegovina

Tip sistema

Dvolinijski u kombinaciji sa progresivnim sistemom centralnog podmazivanja.

Proizvođač opreme: SKF – Safematic + Vogel

Pumpa: Multilube

Ostalo: Sekcioni dvolinijski distributeri sa dozerima sa podesivim izlaznim kapacitetom, vizuelna indikacija rada, za klapne ventilatora korišteni progresivni blok distributeri, ležajevi elektromotora i osovine ventilatora podmazuju se direktno sa dvolinijskih dozera.

Tačke podmazivanja

Oprema obuhvaćena projektom:

Ležajevi na elektromotoru:       2 tačke
Ležajevi osovine ventilatora:    2 tačke
Klapne ventilatora:                     72 tačke

Ukupno 76 tačaka podmazivanja.