SKF Dvolinijski tip sistema – MULTILUBE
Oprema obuhvaćena projektom:

Valjkasti transporter 1120                   34 mazna mjesta

Izlazni lančani transporter 1115            4 mazna mjesta

Trakasti transporter 1127                      2 mazna mjesta

Prihvatni valjak                                     2 mazna mjesta   

– Raspodjela masti preko odvolinijskih dozera opremljnih vizuelnim indikatorom prohodnosti.Izbačeno ručno centralno podmazivanje prema preporucu proizvođača transportera zbog velikih problema sa prodorom vode u ležajeve. Znatno veća potrošnja masti zbog zaštite ležajeva od vode.
–  SKF Multilube pumpa sa integrisanim spremnikom za mast i kontrolno upravljačkom jedinicom
– Održavanje pritiska u sistemu pomoću tlačnih transmitera montiranih na krajevima linija