SKF Višekanalni progresivni sistem podmazivanja
Oprema obuhvaćena projektom:

Glavni transporter                            12 maznih mjesta

Rezervni transporter broj 1               8 maznih mjesta

Rezervni transporter broj 2               8 maznih mjesta

Mehanizam za kretanje broj 1           8 maznih mjesta

Mehanizam za kretanje broj 2           8 maznih mjesta

– Nadopuna glave pumpe P215 vrši se pomoću FLOWMASTER pumpe koja se nalazi u neposrednoj blizini. Nadopuna se vrši kada pumpa P215 signalizira alarm za nedovoljan nivo masti u spremniku.
– Pumpna stanica se nalazi na konstrukciji transportera i svese zajedno kreće.
– Pumna stanica opremljena  višelinijskom pumpom P215 i kanalnim  3/2 ventilima koji su spojeni sa automatikom sistema. Podmazivanje samo opreme koja je u radu. Distribucija masti se vrši preko progresivnih distributera opremljenih senzorima ciklusa.
– Podmazivanje zupčanika za kretanje konstrukcije sa četkicama