SKF Dvolinijski tip sistema sa kanalnim ventilima
Oprema obuhvaćena projektom:

Ležajevi na separatoru:                                      2 x  5

Ležajevi na ventilatoru separatatora:                  2 x 4

Ležajevi na ventilatoru filtera                              2 x 4

Ležajevi na lačanom transporteru                      2 x 8

Ležajevi na rotacionim ćelijskim dozatorima     2 x 16

UKUPNO: 74 tačke podmazivanja

–  Pneumatska puma sa kontrolno upravljačkom jedinicom i kanallnim ventilima
– Raspodjela masti prek odvolinijskih dozera opremljnih vizuelnim indikatorom prohodnosti
–  Održavanje pritiska u sistemu pomoću tlačnih transmitera montiranih na krajevima linija
–  Podmazivanje ćelijskih dozatora. Izvedeno u kombinaciji dvolinijskig dozera i progresivnog distributera
–  Pneumatska puma sa sistemom za samodijagnozu. Sistem SAFE grease – iskorištenost masti 99%