Podmazivanje ležajeva na fuler pumpama i vagama gipsa i aditiva
Tip sistema:
– dvolinijski u kombinaciji sa progresivnim
Pumpa:
– multilube dvolinijska pumpa
Oprema obuhvaćena podmazivanjem:
– ležajevi fuler pumpama:          3×9
– ležajevi na vagama gipsa:        2×4
– ležajevi na vagama aditiva:     2×4
ukupno: 43 tačke podmazivanja
Ostalo:
– kontrolno-upravljačka jedinica pumpe povezana sa automatikom sistema kupca
– praćenje i održavanje pritiska u sistemu pomoću eksternih tlačnih transmitera montiranih na najudaljenijim tačkama
– raspodjela masti preko dvonijskih dozera sa vizuelnom indikacijom protoka
– spojevi na mazna mjesta izvedeni sa fleksibilnim crijevima.
Kupac:
Heidelberg cement group
Tvornica cementa Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240, Kakanj,
Bosna i Hercegovina