Centralno podmazivanje kranova
Podmazivanje kranova – Arcelor Mittal Zenica
Department Čeličana
Izrada kompletnog idejnog rješenja sa odabirom  i
specifikacijom opreme
Kompletna oprema LINCOLN
Podmazivanje vipera – uređaja za istresanje vagona
– Arcelor Mittal Zenica Department Aglomeracija i
Koksara (dva ista vipera u različitim departmentima)
Izrada kompletnog idejnog rješenja sa odabirom  i
specifikacijom  opreme
Kompletna oprema LINCOLN
Izrada idejnog rješenja sa odabirom i specifikacijom opreme za
servisno vozilo za potrebe Rudnika Mrkog Uglja Kakanj:
Unutrašnjost kamiona opremljena sa LINCOLN opremom koja se
sastoji od:
Unutrašnjost kamiona opremljena sa LINCOLN opremom koja se
sastoji od:
Pneumastka pumpa za podmazivanje   1 kom
Pneumatska pumpa za pretakanje ulja  5 kom
Pneumatska pumpa za pretakanje rashladne tečnosti  1 kom
Koluture sa crijevima
Pištolji za podmazivanje
Pištolji za pretakanje ulja sa mjeračima protoka
Pneumastka pumpa za podmazivanje   1 kom
Pneumatska pumpa za pretakanje ulja  5 kom
Pneumatska pumpa za pretakanje rashladne tečnosti