Podmazivanje na Konti livu1Projekat: Centralno podmazivanje ležajeva Konti liva

Dvolinijski sistem u kombinaciji sa progresivnim distributerima

Oprema obuhvaćena projektom:

 

 

 

 

 


SISTEM 1
# Oscilatorni stolovi – 72 mazna mjesta

# Vučni stan – 60 maznih mjesta

# Međukotrljača – 60 maznih mjesta
——————————————
Ukupno 192 mazna mjesta

SISTEM 2

# Brze rolne i rezna kotrljača – 24 mazna mjesta

# Transportna kotrljača – 40 maznih mjesta

# Istovarni stol – 62 mazna mjesta

# Koračajni hladnjak – 24 mazna mjesta

# Pusher – 20 maznih mjesta

——————————————

Ukupno 170 maznih mjesta


Ukupno: 362 mazna mjesta

Podmazivanje na Konti livu2 Podmazivanje na Konti livu3

 


4
Izvedeno stanje pumpne stanice
Podmazivanje na Konti livu5
Dvolinijski dozeri sa ručnim ventilima
Podmazivanje na Konti livu6
Tlačni prekidač na kraju linije
Podmazivanje na Konti livu7
Izvedeno stanje pumpne stanice