Tip sistema: SKF Dvolinijski ti sistema – ukupno dva sistema

Oprema obuhvaćena projektom:

  • Ležajevi na fuler pumpi:  3 x  9
  • Ležajevi na vagi gipsa:    2 x 4
  • Ležajevi na vagi aditiva   2 x 4

UKUPNO: 43 tačke podmazivanja

Podmazivanje ležajeva na fuler pumpama i vagama gipsa i aditiva1

Dvolinijska pumpa MLP sa kontrolno  upravljačkom jedinicom-spojena direktno sa automatikom sistema-prikaz ALARMA

Podmazivanje ležajeva na fuler pumpama i vagama gipsa i aditiva2

Raspodjela masti prek odvolinijskih dozera opremljnih vizuelnim indikatorom prohodnosti

Podmazivanje ležajeva na fuler pumpama i vagama gipsa i aditiva3

Održavanje pritiska u sistemu pomoću tlačnih transmitera montiranih na krajevima linija

Podmazivanje ležajeva na fuler pumpama i vagama gipsa i aditiva4

Spajanja na mazna mjesta ostvarena fleksibilnim crijevima

 

Tip sistema: SKF Dvolinijski ti sistema – ukupno dva sistema

Oprema obuhvaćena projektom:

  • Ležajevi na fuler pumpi:  3 x  9
  • Ležajevi na vagi gipsa:    2 x 4
  • Ležajevi na vagi aditiva   2 x 4

UKUPNO: 43 tačke podmazivanja

ŠEMA SISTEMA SA PRIKAZOM SVIH MAZNIH MJESTA

ŠEMA SISTEMA SA PRIKAZOM SVIH MAZNIH MJESTA