• Pumpe (Ručne, pneumatske, elektro, pumpe pogonjene gorivom).

  • Cilindri (5-1000 tona), jednostrukog, dvostrukog dejstva, različitih oblika i konstrukcije.

  • Prese

  • Hidraulički alati za dotezanje vijaka

  • Dizalice

wika
Opreme za mjerenje protoka, nivoa, pritiska i temperature u procesnim postrojenjima.

Najpoznatiji svjetski proizvođači materijala za zavarivanja visokolegiranih čelika.

John-Crane

Mehanički zaptivači opšte namjene za razne aplikacije