Kompanija AB Petrol d.o.o. je osnovano 1992. godine sa sjedištem u Kaknju.
Osnovna djelatnost firme je promet industrijskih roba na veliko u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.
Znanjem, iskustvom te vrhunskim kvalitetom roba koje distribuiramo, ispunjavamo očekivanja najvećih BH kompanija u oblasti industrijske proizvodnje.