SKF – vodeći proizvođač ležaja u svijetu

SKF je krenuo sa jednim ležajem, a do današnjeg dana još uvijek je svjetski lider u dizajnu i proizvodnji kotrljajućih i kliznih ležajeva. Ovdje je prikazana elementarna podjela ležajeva. Za više informacija možete nas kontaktirati ili možete sami potražiti dodatne informacije na sljedećoj web stranici proizvođača: SKF – Ležaji, ležajne jedinice i kućišta

Kruti radijalni ležaji
Samopodesivi kuglični ležaji
Ležaji sa kosim dodirom
Cilindrično valjkasti

Jednostavna konstrukcija, pouzdani i laki za održavanje. Rade i na velikim brzinama, a podnose i radijalne i aksijalne sile.

Mogu se prilagođavati kutnom otklonu osovine u odnosu na kućište, a također mogu podnijeti savijanje osovine tokom rada.

Zahvaljujući konstrukciji podnose istovremeni uticaj radijalnih i aksijalnih sila.

Ležaji podnose velika radijalna opterećenja pri velikim brojevima okretaja.

Igličasti ležaji
Bačvasto valjkasti ležaji
CARB
Konusno valjkasti

Imaju vrlo nizak presjek, a relativno vrlo visok kapacitet nošenja. Mogu se koristiti sa i bez unutrašnjeg prstena.

Robusni, samopodesivi ležaji, podnose kutna odstupanja osovine u odnosu na kućište ili na savijanje osovine. Općenito su pogodni za primjenu kod teških opterećenja.

Ovaj model je kompaktan kao igličasti ležaj, samopodesiv je, i aksijalno slobodan kao cilindrično valjkasti ležaj. CARB osigurava manje zastoja i duži radni vijek postojeće opreme.

Predviđeni su za teška kombinirana opterećenja. Jednoredni ležaji mogu preuzeti aksijalne sile u samo jednom pravcu, pa su zato obično upareni.

Aksijalni kuglični ležajev
Aksijalni valjkasti ležajevi
Bačvasto valjkasti aksijalni
Kombinirani ležajeviMogu biti jednostrano i dvostrano nosivi ležaji, a također, postoji i varijanta sa prstenom za kompenzaciju kutnih odstupanja.

Nose teška jednosmjerna aksijalna opterećenja. Kruti su i neosjetljivi na udarna opterećenja.
Robusni, samopodesivi ležaji neosjetljivi na kutna odstupanja.  Nose aksijalna opterećenja, kao i  radijalna.
Nose radijalna i aksijalna opterećenja. Koriste se prvenstveno zbog niskog profila.
Ležajevi hodnih valjčića
Y-jedinice i Y-ležajevi
Zglobni ležajevi
Zglobne glave

Odlikuje ih velika nosivost, i pojačan vanjski prsten, vrlo se lako montiraju direktno na osovinu ili uz navoj u strojne komponente.
Zbog sferno obrađene površine dodira ležaja i kućišta, Y-ležajne jedinice mogu preuzimati i kompenzirati relativno velike početne otklone.
Mogu preuzeti otklone između osovine i kućišta ili oscilirajuće kose nagibe u radu uz relativno niske brzine klizanja. proizvode se kao radijalni, aksijalni ili kao ležaji sa kosim dodirom.
Sastoje se od metalnog tjela sa navojem,  te proširenja u kojem je zglobni ležaj.