Labortechnik & Analisentechnik
GMBH& CO KG Deutschland
http://www.ika.com

IKA® WERKE Deutchland je vodeći proizvođač laboratorijske i analitičke opreme i uređaja kao što su : kalorimetri, magnetne mješalice, mješalice, tresilice, laboratorijski mješači, mlinovi, tople kupke, grijne ploče, termostati, pumpe, rotacioni isparivači, reaktori čvrstih materija (exstraktori), aparatura za elektrolizu, laboratorijski reaktori do 2 litra itd. IKA® ima kćerke firme širom svijeta: IKA® EU,IKA® Sjeverna Amerika, IKA® Azija-Australija, IKA® Japan, IKA® Kina, IKA® Južna Amerika, IKA® India.
Kod nas je IKA® prije svega poznata po svojim kalorimetrima koji su opravdali svoje ime i pojam o kvalitetu.
Nova generacija kalorimetara C 2000 , C 5000 i C 7000 sa dodatnom opremom i softverom pruža stepen automatizacije na najvišem nivou.
Usljed nepokrivenosti našeg tržišta proizvodima firme IKA® (ili u najboljem slučaju kupovine preko vi������e posrednika) postali smo njihov ovlašteni trgovac i serviser kako bismo pružali kompletnu uslugu i to:

Isporuka, obuka i servis:
– isporuka uređaja iz proizvodnog programa firme IKA® WERKE,
– isporuku rezervnih dijelova i potrošnog materijala,
– obuka i stručno usavršavanje poslužioca kod krajnjeg korisnika,
– stalno usavršavanje i informisanje o najnovijim dostignućima,
– servis i održavanje uređaja.
Kalorimetri Dispenzeri Emulgatori
linkimgika linkimgemu linkimgdisp
CERITIFIKATI